Total İstasyonları Logo

Total İstasyonları olarak gücümüzü sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz. Hedefimiz sahip olduğumuz kaliteli insan kaynağımızı geliştirmek, yenilerini bünyemize katmaktır.

SEÇME VE İŞE ALIM

Şirketimizin iş planları doğrultusunda tanımlanmış, uygun yetkinliklere sahip insan kaynağı seçimi doğrudan yapılan iş başvuruları, danışman firmalar, aday portalı kanallarıyla yapılmaktadır. Pozisyon gereklerine uygun olarak mülakat sürecinde kişilik envanterleri, yabancı dil sınavları uygulanır.  Tüm süreçleri başarıyla geçen adaylara Ücretlendirme & Yan Haklar Bölümü tarafından iş teklifinde bulunulur.

ORYANTASYON PROGRAMI

İşe alınan personelin en kısa sürede uyumunu sağlamak amacı ile şirketimizin kültürünü, organizasyon yapısını ve işleyişini aktarmak için oryantasyon programı düzenlenmektedir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl uygulanan performans değerlendirme süreci sırasında  çalışan, yöneticisi ile birebir görüşme gerçekleştirir. Görüşme sırasında  iş hedefleri  ve kişisel gelişim planı  oluşturulur. Performans sonuçları çalışanların kariyer ve eğitim planlamalarında, ücret artışlarının ve potansiyellerinin belirlenmesinde önemli bir araç olarak kullanılır.

KARİYER PLANLAMASI

Performans değerlendirme süreci sonrası gözden geçirilen kariyer planları yetenekli personelimize yatay ve dikey kariyer gelişim olanakları sağlamaktadır.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Şirketimiz bireye yatırımın en etkin yolu olan eğitim planlaması ve uygulamasına gereken önemi vermekte ve personeline performansı ve kariyer planlaması çerçevesinde yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim olanakları sunmaktadır. Eğitimler çalışanların kişisel gelişimlerini, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlanmaktadır.

ÜCRETLENDİRME VE DİĞER SOSYAL OLANAKLAR

Total İstasyonları Ücret Sistemi; iş kademeleri,  piyasa koşulları, şirket ücret politikası ve performans parametrelerinden oluşur. Çalışanlara ayrıca görev aldıkları pozisyona bağlı olarak  çeşitli yan haklar sunulmaktadır.